Home

I den forbindelse har vi slået os sammen med PROiMPACTiVE, for at få et større overblik over de tusindvis af opgaver vores ejendomsfunktionærer løser, højne serviceniveauet for vores beboere og skabe et eftertragtet arbejdsmiljø for vores medarbejdere.


PROiMPACTiVE's tilgang til opgaven var at smøge ærmerne op og hoppe i arbejdstøjet og følge vores ledere og ejendomsfunktionærer på tæt hold.

Herigennem blev der skabt en forståelse for arbejdet og der kunne derfra arbejdes med at skabe et overblik over de opgaver, der løses for de enkelte beboerforeninger.

Først og fremmest har det skabt struktur i de services vi yder, ejendomsfunktionærerne har fået en digital oversigt  over ugen og en enkel og overskuelig app, der viser hvilke opgaver de har hver dag. Alle er trænet i de nye arbejdsgange.

IMPACT

CASES

PlusBolig


Vi vil gå forrest i modernisering og digitalisering til gavn for beboere og medarbejdere. I den forbindelse har vi slået os sammen med PROiMPACTiVE, for at få et større overblik over de tusindvis af opgaver vores ejendomsfunktionærer løser, højne serviceniveauet for vores beboere og skabe et eftertragtet arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

BørneRiget


BørneRiget har indgået en kontrakt med firmaet PROiMPACTiVE, som skal bistå med metodik og understøtte forandringsarbejdet.


Med metoden opnår projektorganisationen nedbrydning af målhierarki, fokuseret porteføljestyring samt løbende prioritering og synliggørelse af opgaver ift. ressourcer.

Fourth 


When we first met PROiMPACTiVE we thought that we had a complexity of more than 70 improvements that we needed to address in our organisiation. After sitting with PROiMPACTiVE we soon came to the understanding that only 2 changes needed to be designed and internalized in order to address most improvements. Within 5 months, it was all solved - and 10 months later it is still running...

EN KOMPLET LØSNING TILPASSET DEN ENKELTE ORGANISATION

Inklusiv ledelsesmodel, træning, forandringsledelse samt IT-understøttelse – så også hele løsningen hænger sammen og fungerer i din organisation.


En løsning der fungerer til innovationsledelse på rigshospitalet, til service-ledelse i boligselskaber, strategirealisering i kommuner, til udviklingsledelse i IT og Engineering-Virksomehder og meget meget mere...

INNOVATIONSLEDELSE

RIGSHOSPITALET BØRNERIGET

BørneRiget er et stort innovations program der igennem en årrække skal skabe en ny og endnu bedre måde at være børnehospital på. 

BørneRiget har indgået en kontrakt med firmaet PROiMPACTiVE, som skal bistå med metodik og understøtte forandringsarbejdet.


Med metoden opnår projektorganisationen nedbrydning af målhierarki, fokuseret porteføljestyring samt løbende prioritering og synliggørelse af opgaver ift. ressourcer. Metodikken understøttes af et digitalt styringsværktøj.

Alt i alt forventes et mere enkelt overblik over opgaver og sammenhænge, som understøtter at BørneRiget styrer både strategisk og operationelt. Hovedfasen af indsatsen ligger i perioden november 2019 til april 2020.


Kilde: regionh.dk

STRATEGIREALISERING

FOURTH LONDON

Fourth is a world leading software solution provider in the field of hospitality management.

When we first met PROiMPACTiVE we thought that we had a complexity of more than 70 improvements that we needed to address in our organisiation. After sitting with PROiMPACTiVE we soon came to the understanding that only 2 changes needed to be designed and internalized in order to address most improvements. Five months later it was all solved. Ten months later it is still running.


PROiMPACTiVE worked very focused on aligning expectations between management and development teams, trained us all in a shared format for focal tactical communication on seven specific topics and established a very compact sharing session format to allow us all to align on what matters most.

This dramatically increased cooperation and understanding between our twenty teams and between teams and management. At the same time improving and consolidating the seven significant topics into our way of working.


Working with PROiMPACTiVE is very efficient and highly recommended. Sometimes there is a “mad scientist” feel about it – but very fast experiments and adjustments combined with decades of experience, a systems thinking approach and an understanding of people very quickly leads to great results.BOLIGSELSKABER 2.0

PLUSBOLIG

Plus Bolig A/S er en almennyttig boligforening, der vækster og som gerne vil gå forrest i modernisering og digitalisering til gavn for beboere og medarbejdere.

Dagen starter med et kort morgenmøde omkring service-skærmen hvor dagens opgaver gennemgås. Det giver anledning til bedre videndeling og samarbejde – f.eks. få klarlagt om nogen har brug for hjælp til en opgave. Beboerservice bruger det samme system til dagligt at registrere alle service-henvendelser – så de også komme med i planer og oversigter – og bliver løst som aftalt.


Det er ikke kun ejendomsfunktionærerne i Plus Bolig der er med i den rejse Plus Bolig 2.0 er. Der bliver også skabt et overblik inde i administrationen over opgaver og projekter, for at sikre at der skabes fremdrift og alle har hvad de har behov for.

Målet med denne rejse er at skabe transparens, overblik og glæde for alle i Plus Bolig – fra medarbejdere, til beboere og samarbejdspartnere.

VI SKABER VELFUNGERENDE SAMMENHÆNGENDE LEDELSE OG LEDERSKAB I ORGANISATIONER

Det giver organisationer mulighed til at vælge hvad der samlet set er vigtigst for dem – og lykkes med det.


Vi kalder det ”Fokus og Flow” – en ganske enkel ledelsesform vi har sammensat ud fra de allervæsentligste elementer i effektfuld og ordentlig ledelse. Det handler meget om Synlighed, Overblik, Prioritering, Trinvis eksekvering og hyppig feedback – der fungerer tilsammen i praksis.

Det tager hånd om sammenhæng fra vision og strategi over taktik til operationelt og værdiskabende arbejde – på tværs af portefølje og organisation.


Vi får det til at virke gennem anerkendende og nærværende forandringsledelse der tager afsæt i hvad organisationen allerede kan – og får det trænet og forstærket så det ender i velfungerende ”Fokus og Flow”

Sammenhængende ledelse med ”Fokus og Flow” løser udfordringerne med koordinering mellem mange projekter, uklarhed om hvor - og hvis - ”bolden” er nu, ressource(u)tilgængelighed, modstridende interesser, uklare mål og udviskede rammer.


Udfordringer mange organisationer oplever fører til spild og fejlslagne strategier og projekter.

WHY

Når flere projekter ikke længere er løsningen

WHAT

Vi hjælper jer med at skabe sammenhængende ledelse der giver jer et bedre overblik, struktur og nyt perspektiv på jeres ledelsesform baseret på årtiers erfaring og praksis

HOW

Det gør vi ved sammen at gennemføre et forandringsforløb der baserer sig på anerkendelse, tillid og nærvær samt en fælles retning

LÆR MERE HER

Metoder i highlights


November 2020 bød på Tech Management Digital Summit, hvor Proimpactive tog den digitale scene, for at komme ud med budskaberne om den nye måde at styre processer og opgaver på. Se højdepunkterne fra de 20 minutter lange interview her. Vil du 'Inspireres', så klik her


Værktøjet til at styre dine mål


Hør mentor Mette Ustrup fortælle om anvendelsen af softwaren Agility (Version 1), og hvordan den kan anvendes som et meget håndgribeligt redskab for at opnå delmål og prioritere på alle niveauer. Vil du 'Orienteres', så få tilsendt mere her


Whitepaper: Hvad sker der?!


I dette whitepaper skrevet af direktør Bo Attrup, får du indblik i det paradigmeskifte, som projekter og projektstyring kigger ind i. Vil du 'Provokeres', så få tilsendt whitepaperet her.


INSPIRATION

FÅ FOKUS OG FLOW I DIN VIRKSOMHED

Vi gennemfører løbende en række besøg om ”Videndeling og Inspiration” for at lære af andre, og inspirere andre med vores forståelse for en alternativ, enkel, robust, lean og agil ledelsesform der skaber prioriteret og effektfuld sammenhæng i portefølje og organisation.


Er I også interesseret i en uforpligtende omgang Inspiration- og Videndeling, så skriv endelig til os. 


Vi ser frem til at møde jer. 

 

 
 
 
Informeres - Lad mig høre om jeres næste webinar om ”Sammenhængende ledelse”
Orienteres - Lad mig se lidt nærmere på det værktøj I bruger til at skabe ”Fokus og flow”
Inspireres - Lad mig vide mere om, hvad jeres ”Inspiration og videndeling” går ud på
Provokeres - Lad mig få jeres whitepaper ”Hvad er meningen?"
 
 

Når du tilmelder dig giver du samtidig dit samtykke til, at dine kontaktoplysninger bliver opbevaret, sådan at PROiMPACTIVE kan kontakte dig med mere information om bedre ledelse

Sammenhængende Ledelse 

Fokus & Flow 

Portefølje & Organisation

Vi løfter organisationer

PROiMPACTiVE

+45 25 24 79 05

København, Aalborg & Kolding

Copyright © All Rights Reserved